Select Page

Vad får man ut av att gå en utbildning med oss?

Under 72 timmar så kommer vi tillsammans med deltagare och instruktörer leva, prata och uppleva ledarskap i en koncentrerad miljö. Vi flyttar stora delar av utbildningen till skogen och lämnar mobiltelefoner och övrigt bakom oss för att helt kunna koncentrera oss på detta. De flesta som blir chefer får ingen eller lite utbildning i rollen, och ännu mindre tid att träna på att vara chef.

Under utbildningen kommer vi bland annat gå igenom:

Träning

Under vår utbildning så får du chansen att vara chef själv i praktiska moment, och få se andra vara chef och utvärderas. Detta gör att du kommer att få se olika varianter på att vara en chef.

Självledarskap

För att vara en ledare måste man kunna leda sig själv. Detta prövar vi genom att vara ute i skogen där man för att må bra måste göra vissa saker, helt enkelt att ta hand om sig. Det handlar inte om att veta, det handlar om att göra

Utvärdering

”Den som inte lär av sina misstag är dömd att upprepa dem”, sa nån klok människa, och det stämmer så bra. Men det är inte bara i misstagen det finns att lära. VI visar modeller för att utvärdera verksamheten både i vardagen och efter större händelser.

Gruppdynamik

Vi går igenom vad som krävs för att gå från att vara en grupp med människor som jobbar på samma ställe till att vara ett effektivt team. Här pratar vi om olika drivkrafter och hur vi ska få ut det bästa av alla individer. Här går vi också igenom din Work of Leaders-profil som ingår och som kan användas för att utveckla ditt ledarskap med konkreta tips.

Kommunikation

Tydlig kommunikation är en av de viktigaste delarna i att bygga ett team men också för att driva verksamheten effektivt. Vi ger dig modeller för att kommunicera effektivt med din grupp. En del i detta är att kunna ge och ta feedback, därför övar vi på detta så att du går hem med verktyg för att ge och ta feedback.

Planering

Vi går igenom och provar militära planeringsmodeller som kan användas i planering av projekt eller vid ledning av företag.

Det viktigaste är att du får med dig konkreta saker att jobba med för att utveckla just ditt ledarskap.