Select Page

Ledarskap på riktigt

Vad är det egentligen?

Tydligt syfte

För att vara en ledare så måste du vara på väg någonstans, annars behöver inte organisationen en ledare utan någon som sköter om verksamheten. Dit du är på väg är ert syfte. Utan syfte så är det ingen idé att gå upp på morgonen. Alla beslut som tas i organisationen bör gå i riktning mot syftet.

Om du är du på väg någonstans och tydligt kan kommunicera ut detta till dina medarbetare, får du heller inte glömma bort att detta syfte måste ”säljas” in till alla. Detta syfte ska svara på varför vi gör det vi gör. Eventuellt så måste du ha olika budskap till olika personer för alla har olika drivkrafter till varför de är där, och det är ditt jobb att hitta respektive drivkraft. Var nyfiken på dina anställda!

Ettan har alltid rätt

Inom Close Quarter Battle (CQB) brukar man säga att Ettan alltid har rätt. Med det menas att den som är längst fram har bäst lägesuppfattning just nu, och därför är det han eller hon som bestämmer vilket håll vi går åt. Det förutsätter såklart att Ettan är medveten om varför vi är där, vad syftet är helt enkelt. Om du börjar ta beslut längre bak och inte litar på Ettan så kanske du missar en möjlighet. Det andra som händer när du kör över Ettan är att initiativkraften kommer att nedgå och din organisation blir långsammare, då alla beslut måste gå i linjeorganisationen.

Detta gör att du måste vara ute i verksamheten du leder för att kunna lyssna in vad Ettan har att säga. På detta vis kommer du att skapa en gemensam lägesbild och detta kommer att hjälpa dig att kunna identifiera rätt problem.

Min erfarenhet är att alla vill vara delaktiga och ta ansvar, det handlar bara om att ge rätt mängd ansvar vid rätt tillfälle för att få personalen att växa.

Det börjar med mig!

Allt ledarskap börjar med dig själv. Kan du inte leda dig själv så kan du troligtvis inte leda andra. Du måste vara en föregångare och vara så som du vill att andra ska vara. Föregångarskapet och kulturen på din arbetsplats börjar med att du gör det du vill ha av alla andra. Först när du gör det kan du kräva av andra att de ska göra det.

Framför allt så måste du följa de regler som är uppsatta, och inte göra någonting för egen vinning. Din prioriteringsordning bör vara Uppgiften, Gruppen och Du. En av de svåraste saker du kommer att vara med om är att du måste säga till medarbetare som inte gör som ni har kommit överens om, det handla om att ta ansvar och säga till. Det börjar också med dig att vara tydlig med vad du förväntar dig av dina medarbetare och vad de kan förvänta sig av dig. När du har varit tydlig med detta så kommer ansvaret att säga ifrån när någon inte följer överenskommelsen eller agerar på ett sätt som inte är till vinning för organisationen.

En organisation definieras av det sämsta beteendet du accepterar. Det kräver mycket av en organisation att kunna säga till varandra, både uppåt och neråt.

Trygghet och tydlighet

Se till att personalen runt omkring dig är trygg och vet vad som förväntas av dem. Hur gör man detta då? Man måste vara tydlig och skapa sig rutiner att utgå från. Många verkar tro att rutiner hämmar det kreativa arbetet men jag skulle hävda tvärtom: om man har tydliga rutiner och grunder och de sitter i ryggmärgen så får man mycket mer mental spänst över till det uppkomna. Om man också i hela organisationen känner till att planering betyder allt, planer betyder ingenting.

Vad menas med det då, jo att när du planerar någonting så det du egentligen gör är att du förbereder dig för alla om-fall som kan inträffa. Har du gjort detta på rätt sätt så kommer du att vara förberedd på allt som kommer och din rutintjänst kommer att kräva ett minimum av mental spänst.

När jag säger ledarskap på riktigt så tänker jag också att det handlar om att göra det rätta i stället för det lätta. Det handlar om att försöka göra sig själv och sina medarbetare bättre varje dag.